Aksaray Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

 YDYO MÜDÜRÜ
Dr. Öğretim ÜyesiMurat YILDIZmyildiz@aksaray.edu.tr
 ÜYELER
Öğretim Görevlisi Ertan ALTINSOYertanaltinsoy@yahoo.com.tr

Öğretim Görevlisi 

Hakan AYDINhakanaydin68@hotmail.com
Öğretim Görevlisi Vahit BÖLÜKBAŞvbolukbas@gmail.com
Öğretim Görevlisi Nail KUŞnailkus@aksaray.edu.tr
Öğretim Görevlisi Türkan İNANÇtinanc@aksaray.edu.tr
 RAPORTÖR
 Y.O. SekreteriRamazan BİÇKİNrbickin@aksaray.edu.tr