Academic Personnel

Instructor Lütfiye GÖÇMEZ

Lecturer Evrim TUĞLUOĞLU

Lecturer Vahit BÖLÜKBAŞ

Lecturer Kadriye ŞENGÜL KUTLAY

Lecturer Turgut Emre AKYAZI

Lecturer Türkan İNANÇ

Lecturer Hakan AYDIN

Lecturer Kadriye AYTAÇ

Lecturer Ayşe TOPRAK DEMİR

Lecturer Serkan BOYRAZ

Lecturer Ertan ALTINSOY

Lecturer Ekmel Emrah Hakman

Lecturer Çağan YILDIRAN

Lecturer Ahmet DİNÇ