Akademik Persone

Öğr. Gör. Ertan ALTINSOY

Öğr. Gör. Evrim TUĞLUOĞLU

Öğr. Gör. Kadriye AYTAÇ

Öğr. Gör. Lütfiye GÖÇMEZ

Öğr. Gör. Kadriye ŞENGÜL KUTLAY

Öğr. Gör. Turgut Emre AKYAZI

Öğr. Gör. Türkan İNANÇ

Öğr. Gör. Ayşe TOPRAK DEMİR

Öğr. Gör. Ekmel Emrah Hakman

Öğr. Gör. Çağan YILDIRAN

Öğr. Gör. Vahit BÖLÜKBAŞ