Genel Bilgiler

Yabancı Diller Yüksekokulu; Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlerine kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Fakülte ve Yüksekokulların ortak zorunlu yabancı dil derslerini yürütmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerine ve Üniversitemiz birimlerinde sunulan programlardaki mesleki yabancı dil derslerine ek olarak, 2010-2011 akademik yılında Üniversitemizde İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği lisans programlarına öğrenci kabul edilmesi sonucu meslek grubu zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin de başlamasıyla, Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanlarının yürütmekte olduğu ve farklı müfredatlara sahip üç ders grubu ortaya çıkmıştır. Ortak zorunlu yabancı dil (İngilizce ve Almanca) derslerinde planlanan müfredat Avrupa Birliği Ortak Dil Yeterlik Çerçevesi’ne (CEFR-Common European Framework) göre “temel düzeyde dil kullanımı”nı ifade eden A1 düzeyinde iken, meslek grubu (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği) zorunlu yabancı dil hazırlık programında “bağımsız dil kullanımı düzeyi”nin üst grubunu ifade eden B2 seviyesi hedeflenmektedir.

            Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde sadece yabancı dil alanlarındaki ve diğer alanlardaki lisans programı öğrencilerinin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini değil, aynı zamanda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılan lisansüstü programların öğrencilerine de gerektiğinde yabancı dil hazırlık programı sağlama imkanına sahiptir.

Aksaray ilinde Üniversite mensuplarının, halkın ve özel işletmelerin yabancı dil danışmanlık, tercüme ve kurs ihtiyaçlarını karşılayacak özel kuruluşlar özellikle nicelik olarak yetersizlik arz etmektedir. Bu nedenle Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Akademik Yabancı Dil Destek Birimi hizmetlerinin sağlanmasında ve Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde projelendirilerek yürütülmekte olan yabancı dil kurslarının planlanıp uygulanmasında çalışmalarına devam etmektedir.