görev tanımları

Müdür

Müdür Görev Tanımı

Yüksekokul Kurulu

2 Yüksekokul Kurulu.docx

Yüksekokul Yönetim Kurulu

3 Yüksekokul Yönetim Kurulu.docx

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu).docx

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı ( Öğrenci İşlerinden Sorumlu).docx

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreteri.docx

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı.docx

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi.docx

Öğretim Görevlileri

Öğretim Görevlileri.docx

Öğretim Yardımcıları

Öğretim Yardımcıları.docx

Memur

Memur (Mali İşlerden Sorumlu).docx

Memur

Memur (Satın Alma Yetkilisi).docx

Memur

Memur (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi).docx

Memur

Memur (Personel İşlerinden Sorumlu).docx

Memur

Memur (Yazı İşlerinden Sorumlu).docx

Memur

Memur (Evrak Kayıt İşlerinden Sorumlu).docx

Memur

Memur ( Öğrenci İşlerinden Sorumlu).docx

Memur

Memur (Bölüm Sekreteri).docx

Yardımcı Personel

Memur (Bölüm Sekreteri).docx