İdari Personel

Dr. Öğretim Üyesi Murat YILDIZ ( MÜDÜR ) ( 0382 288 2376 )

Öğretim Görevlisi Hakan AYDIN ( MÜDÜR YARDIMCISI ) ( 0382 288 2392 )

Öğretim Görevlisi Ertan ALTINSOY ( MÜDÜR YARDIMCISI ) ( 0382 288 2386 )

Ramazan BİÇKİN ( YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ) ( 0382 288 2377 )

Merva SAĞLIK ( MEMUR ) ( 0382 288 2375 )

Elif ÇAĞDAŞ ALTINKAYNAK ( MEMUR ) ( 0382 288 2375 )