İdari Personel

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ŞEN ( MÜDÜR ) ( 0382 288 2376 )

Okutman Hakan AYDIN ( MÜDÜR YARDIMCISI )

Okutman Ertan ALTINSOY ( MÜDÜR YARDIMCISI )

Ramazan BİÇKİN ( YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ) ( 0382 288 2377 )

Merva SAĞLIK ( MEMUR ) ( 0382 288 2375 )

Elif ÇAĞDAŞ ALTINKAYNAK ( MEMUR ) ( 0382 288 2375 )