Tarihçe

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslar çerçevesinde, 2010-2011 akademik yılında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamını ve Üniversitemiz birimlerinde sunulan programlardaki mesleki yabancı dil derslerinin yürütmek amaçlı kurulmuştur.

    Yabancı Diller Yüksekokulu; Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların Hazırlık Sınıfı bulunan bölümlerine kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Fakülte ve Yüksekokulların ortak zorunlu yabancı dil derslerini yürütmektedir.