Vizyon & Misyon

VİZYON

Yabancı Dil öğretiminde fark oluşturan bir yüksekokul olmak.Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirerek, öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYON

Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin, Avrupa Birliği Ortak Dil Yeterlik Çerçevesi (CEFR-Common European Framework) esas alınarak “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” tarafından mezuniyet için öngörülen yabancı dil düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak eğitim-öğretim ve müfredat geliştirme faaliyetleri ile sınav uygulamalarını yürütmek.Modern Diller ve Hazırlık Bölümleri arasındaki koordinasyonu oluşturarak öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine imkan sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.