Yüksek okul kurulu

Dr. Öğretim Üyesi Murat YILDIZ

Öğretim Görevlisi Ertan ALTINSOY

Öğretim Görevlisi Serkan BOYRAZ

Öğretim Görevlisi Hakan AYDIN

Raportör ( Y.O.Sekreteri ) Ramazan BİÇKİN