Yüksek okul kurulu

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ŞEN

Okutman Ertan ALTINSOY

Okutman Serkan BOYRAZ

Okutman Hakan AYDIN

Okutman T.Emre AKYAZI

Okutman E.Emrah HAKMAN

Röportör ( Y.O.Sekreteri ) Ramazan BİÇKİN