Aksaray Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemize Ek Kayıtla Yerleşen Öğrencilerin Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyeti hk.

Aksaray Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği'nin aşağıda sunulan 18. maddesi 3. bendinin (e) fıkrası gereğince 2019-2020 eğitim öğretim yılında ek kontenjanla yerleşen öğrencilere Ortak Zorunlu Yabancı Dil I-II derslerinden muafiyet sınavı yapılmayacaktır. 

Madde-18/3- (e) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler için belirlenen bir tarihte, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri için, birinci yarıyılın en geç ikinci haftasında bir sefere mahsus yapılan sınavlardır. Yeni açılan programlarda/bölümlerde öğrencilerin tümü ek yerleştirme ile gelmiş ise kayıtların sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içinde muafiyet sınavları yapılır. Muafiyet sınavlarında başarılı olmak için en az 60 notu almak yeterlidir. Başarısız olan öğrenci dersi ilgili yarıyıllarda almak zorundadır.