Aksaray Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
2019-2020 Akademik Yılında Üniversitemize Kayıt Yaptıran İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği Bölümleri Öğrencilerinin Hazırlık Muafiyet Sınavı hk. (Sınav Listeleri)

2019-2020 akademik yılında Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümlerine kayıt yaptıran ya da bir önceki yıl Zorunlu Mesleki Yabancı Dil Hazırlık  sınıfında devam mecburiyetini tamamlayarak Muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler için Hazırlık Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 18-19 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak olup sınav yeri ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgi 16 Eylül 2019 tarihine kadar okulumuzun internet sayfasından paylaşılacaktır.

Not: Zorunlu Mesleki Yabancı Dil Hazırlık sınıfından yüksekokulumuz yönergesinin aşağıda sunulan maddeleri uyarınca muaf olmak isteyen öğrencilerin durumlarını kanıtlar resmi evrakla birlikte 20 Eylül 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar yüksekokulumuza şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir:

(4) Aşağıdaki öğrenciler “Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit Sınavı”na veya “Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit Sınavı”na girmelerine gerek olmaksızın zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:

a) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) “Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit Sınavı”nın veya “Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Seviye Tespit Sınavı”nın yapılacağı tarih itibariyle son üç yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan yurtiçi veya yurtdışında yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirtilen eşdeğer puanlarla başarılı olanlar. 

(5) a) ve/veya b) maddelerindeki koşulları sağlayan öğrenciler durumlarını kanıtlayan ve 3 yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini bir dilekçe ile en geç Güz yarıyılında derslerin başladığı ilk haftanın sonuna kadar kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına teslim ederler.

(6) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin kendi alanına yönelik Yabancı Dil Hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili Üniversitelerden gerekli resmi belgelerini getirdikleri takdirde ilgili alandaki Aksaray Üniversitesi Meslek Grubu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi’nden muaf olurlar.

Muafiyet sınavı örnek soruları:

Sample Listening Exam Audio