Aksaray Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

 YDYO MÜDÜRÜ
Dr. Öğretim ÜyesiMurat YILDIZmyildiz@aksaray.edu.tr
 ÜYELER
Öğretim Görevlisi Dr.Ertan ALTINSOYertanaltinsoy@yahoo.com.tr

Öğretim Görevlisi 

Serkan BOYRAZ
serkanboyraz@aksaray.edu.tr
Öğretim Görevlisi Vahit BÖLÜKBAŞvbolukbas@gmail.com
Öğretim Görevlisi 
Türkan İNANÇ
tinanc@aksaray.edu.tr RAPORTÖR
 Y.O. SekreteriRamazan BİÇKİNrbickin@aksaray.edu.tr